"Sing ati ati, jalaran kesandung ing roto, kebentus ing tawang, dalane mung ora siji, becik iso kuwalik, salah ora mesti kalah."